Hørsholm kommune har i alt 3 gæsteboliger. Boligerne er en del af de Midlertidige Pladser Hørsholm på Louiselund 7, 1 sal. Vurderingen af behovet for en gæstebolig foretages af en visitator i samråd med borger, pårørende og evt. hjemmepleje.

 Formålet med et ophold i en gæstebolig kan være:

  • Dit behov for pleje og omsorg i en periode ikke kan tilgodeses i dit eget hjem, og det ikke er nødvendigt, at du bliver indlagt på et hospital
  • Dine pårørende i en periode har behov for aflastning
  • Du har behov for, i en periode, at blive vurderet i forhold til dit plejebehov i hjemmet

Hvad kan du forvente af opholdet?

På De Midlertidige Pladser Hørsholm er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og en ergoterapeut. Medarbejderne arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang og hjælper dig med at fastholde og understøtte dine ressourcer. Vi samarbejder også med dig om den sygepleje du har behov for under opholdet. På afdeling foregår forskellige aktiviteter fx stolegymnastik, læsegruppe, bowling, som du er meget velkommen til at deltage i. Disse aktiviteter kan ses på opslagstavlen i spisestuen

Book besøg

Besøg i besøgsrum skal aftales på forhånd og senest dagen inden besøget. Læs mere her

Besøgsregler

For at mindske smitterisiko er det vigtigt at reglerne overholdes, se reglerne her