Hørsholm Kommune informerer om Coronavirus (COVID-19)

 

Information til borgerne på kommunens midlertidige pladser samt til jeres pårørende om mulighed for besøg.

 

Siden marts sidste år har der været forskellige restriktioner for besøg på kommunens plejecentre og midlertidige pladser. Restriktionerne er ændret en del gange, og på de midlertidige pladser har der siden 31.12.2020 været påbud om besøgsforbud på grund af smitte blandt borgerne.

 

Nu har Styrelsen for Patientsikkerhed i et brev af 5. marts 2021 ophævet besøgsforbuddet på de midlertidige pladser.

 

Det betyder, at det fra i dag mandag den 8. marts 2021 vil være muligt at besøge borgerne på de midlertidige pladser både indendørs og udendørs.

 

Begrundelsen for at ophæve besøgsrestriktionerne er, at der ikke er konstateret nye smittede borgere eller medarbejdere gennem de sidste to uger.

 

Styrelsen påpeger i brevet, at centrets ledelse er forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det betyder, at besøg skal foregå under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fx god hygiejne og 2 meters afstand.

 

Vi opfordrer fortsat til, at besøg foregår udendørs i det omfang, det er muligt – fx i de opstillede pavilloner. Desuden opfordrer vi til, at besøgende lader sig kvikteste inden et besøg.

 

Indendørs besøg vil foregå på borgernes stue, og det er vigtigt, at de besøgende ikke gør ophold på fællesarealerne. Af hensyn til stuernes størrelse og Sundhedsstyrelsens afstandskrav anbefaler vi, at der ikke er flere end to besøgende ad gangen.

 

For at sikre at besøgene kan foregå under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold, har Hørsholm Kommune følgende rammer for besøg:

  • Besøgende må ikke have symptomer, der kan give mistanke om smitte med COVID-19
  • Der skal holdes to meters afstand mellem borgeren og den/de besøgende
  • Besøgende skal vaske eller spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg
  • Besøgende skal anvende mundbind eller visir, når fællesarealerne passeres på vej til og fra stuen
  • Det anbefales, at besøgende anvender mundbind eller visir under besøget
  • Besøgende skal efter besøget afspritte de ting, de har rørt ved under besøget

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en pjece, som beskriver, hvordan man skal forholde sig før, under og efter besøg. Pjecen kan findes på Sundhedsstyrelsen hjemmeside sst.dk.

 

Vi glæder os over, at det nu er muligt at få besøg af flere, og vi håber, I vil hjælpe os med at sikre, at alle besøg gennemføres forsvarligt.

 

Venlig hilsen

 

 

 

Dorte Dahl

Centerchef

Center for Sundhed og Omsorg