Rygestop

Tilbud om rygestop til alle borgere i Hørsholm Kommune.

Rygestop

Intervalgang

Gåtur fra Louiselund 9. Kl. 11.00 hver mandag

Kontakt os

Træningsenheden

Centerleder Pernille Bay - 4849 8601

Gruppeleder:

Anders Ulrik Kaster - 4849 8626

Jane Sedum-Larsen - 4849 8614

Genoptræning 4849 8600
Mandag-fredag kl. 08.00-12.00

 

E-mailadr. terapeuter@horsholm.dk 

Midlertidige Pladser - Louiselund 7, 1. sal

Administration: 4849 8560  / Fax: 4849 8512

Centerleder Pernille Bay 4849 8601

Konstitueret afdelingsleder Christina Vestergaard 4032 7232

Hus 7, 1. (afd. Vest) 
Stue 2-19
4849 8598/4849 8500

Hus 7, 1.  (afd. Øst)
Stue 20-38  
4849 8598/4849 8500