Som ansat på Sundheds- og Rehabiliteringscentret Hørsholm, er du ansat i Hørsholm Kommune. Der foreligger stillings- og funktionsbeskrivelser for alle ansatte og Hørsholm Kommunes Personalepolitik (nyt vindue) ligger til grund for vores samarbejde.

Medarbejdernes løn fastsættes efter individuelle lønaftaler og efter forhandling med Hørsholm Kommune og de faglige organisationer.

Vi har en rigtig god arbejdsplads, hvor trivsel og medarbejderindflydelse er i fokus.

Som medarbejder vil du indgå i vores tværfaglige teams, hvor vi vægter personlig og faglig udvikling højt, og tilbyder gode kompetenceudviklende muligheder.

Vores mål er at dygtiggøre den enkelte medarbejder, fagligt og personligt, for her igennem at styrke indsatsen overfor vores borgere. Derfor vægter vi læring i dagligdagen højt og lægger vægt på medarbejderansvar og stor indflydelse på eget arbejde.

Her er mulighed for at præge udviklingen, og som arbejdsplads har vi stort fokus på det relationelle og de medmenneskelige værdier i hverdagen. Vi ønsker medarbejdere, der vil samarbejde i en åben og ærlig dialog, hvor der gives plads til, at tænke anderledes og lære af dette.

Vi arbejder med kontaktpersonsordning, hvor du tilknyttes enkelte borgere under deres indlæggelse. Du samarbejder med kolleger, trænende terapeuter og visitationen, samt med borgeren og dennes pårørende, for at nå de rehabiliterende mål, der er sat for opholdet på de Midlertidige Pladser.

Der findes ressourcepersoner inden for forskellige områder såsom forflytning, inkontinens mv.

Vi har et MED-udvalg, som sikrer udvikling og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og ligeledes indgår der arbedspladsvurdering (APV) i vores dagligdag.

En gang årligt vil du blive inviteret til medarbejderudviklingssamtale (MUS-samtale) med din leder, hvor der er mulighed for at drøfte egen arbejdsindsats, udviklingsmuligheder, kompetence og samarbejde. MUS-konceptet indeholder tillige en årlig lederevaluering.

Vi har fokus på en sund arbejdsplads, og følger Hørsholms Kommunes politik for sygdom, trivsel, vold, rygning samt uddannelse. Samtidig kan Hørsholm Kommune tilbyde rabat på medlemsskab i SATS.