De Midlertidige Pladser drives af Hørsholm Kommune og er en integreret del af Sundheds- og Rehabiliteringscentret Hørsholm. Der er 35 pladser hvoraf 3 af dem er gæstepladser.

Det er Center for Sundhed og Omsorg (Visitationsenheden) i Hørsholm Kommune, der visiterer til pladserne.

Pladserne anvendes til kortere eller længerevarende ophold, hvor en borger har behov for døgngenoptræning, observationsophold inden boligskift, aflastningsplads, eller af anden årsag ikke længere kan plejes i eget hjem.

Det kan i særlige situationer forekomme, at der er to på en stue, sædvanligvis bor du dog på egen stue med bad og toilet.

 

De Midlertidige Pladsers kontaktoplysninger:

Telefonnr.
Hovednummer 4849 8500
Midlertidige Pladser afd. Øst/Vest 4849 8598

Telefontid:
Fra kl. 11.00 til 12.00
Fra kl. 16.30 til 17.00
Fra kl. 19.30 til 20.30

Sundheds- og Rehabiliteringscenteret Hørsholm
Louiselund 7, 1 sal
2970 Hørsholm
E-mail: louiselund@horsholm.dk
Tlf.: 4849 8500 el. 4849 8598